OptymalneZatrudnienie.pl | Portal Wiedzy Online


delegowanie za granicę | zatrudnienie cudzoziemców | praca tymczasowa | outsourcing | optymalizacja kosztów zatrudnienia | umowy cywilno-prawne | zbiegi tytułów do ubezpieczeń | świadczenia w naturze i inne świadczenia pieniężne zwolnione z ZUS i PIT | opieka domowa w Niemczech

---------- ---------- ----------

interpretacje urzędowe  | orzecznictwo  | opracowania prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe (ZUS) | porady dla księgowych, kadrowych i pracowników działów płac  | interpretacje zagranicznych instytucji | orzecznictwo zagranicznych sądów i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości   |  zagraniczne opracowania prawne i podatkowe

Nowości | ostatnio dodane

Ostatnio dodane webinary

Nowelizacja przepisów o poświadczaniu A1
( 851 )

Nowelizacja dyrektywy o delegowaniu
( 850 )

Belgijska inspekcja socjalna kwestionuje legalność delegowania
( 849 )

Zagraniczne instytucje uchylają A1
( 848 )

Ograniczenia w zakresie obowiązywania i uznawania w Polsce ukraińskich certyfikatów rezydencji
( 847 )