Bezpłatne Seminaria Online "Optymalne Zatrudnienie"

W każdy czwartek członkowie IPP (Pakiet Standard i Pakiet Premium) uczestniczą w bezpłatnych Seminariach Online "Optymalne Zatrudnienie".

Tematyka spotkań jest następująca:

 • zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 • delegowanie cudzoziemców do innych krajów członkowskich UE
 • delegowanie personelu za granicę
 • delegowanie opiekunek do Niemiec
 • prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty funkcjonowania na rynku agencji pracy tymczasowej
 • prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty funkcjonowania na rynku firm usługowych/outsourcingowych niebędących agencjami pracy tymczasowej
 • optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem w kraju i za granicą.

Spotkania są otwarte i bezpłatne dla wszystkich firm członkowskich IPP.

 

Aby móc skorzystać z Seminarium Online wystarczy, że masz przy sobie smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Nie musisz tracić czasu i pieniędzy na dojazd na konferencję. – Logujesz się przy pomocy jednego kliknięcia (zobacz informacje poniżej) i już uczestniczysz w wydarzeniu.

Cennik dla firm niebędących członkami IPP (wszyscy członkowie IPP uczestniczą w Seminariach Online bezpłatnie):

 • Koszt uczestnictwa we wszystkich spotkaniach w danym dniu: 750,00 PLN + VAT
 • Pakiet 10 sesji (uczestniczenie we wszystkich spotkaniach organizowanych przez 10 kolejnych czwartków) 4.900,00 PLN + VAT 

Przystąp teraz do IPP i korzystaj za darmo ze spotkań: www.optymalnezatrudnienie.pl/standard

Jeżeli jednak nie chcesz czekać do czwartku i chcesz już teraz wysłuchać Seminarium Online i otrzymać natychmiast wyczerpujące informacje pisemne lub chcesz połączyć się z ekspertem, to skorzystaj TERAZ z jednej z dwóch opcji:

Oglądaj i Przeczytaj
 • Seminarium Online
 • Ekspertyza prawna Brighton&Wood
Połącz się z ekspertem
 • Seminarium Online
 • Ekspertyza prawna Brighton&Wood
 • Konsultacja online w Brighton&Wood

 

NAJBLIŻSZE TEMATY: 

 • 28.03.2019 godzina 10:00
  • ZUS uaktualnia wytyczne odnośnie A1 dla cudzoziemców (szkolenie online nr  C-1907)
  • Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług na terytorium Polski – ważne obowiązki administracyjne (szkolenie online nr D-1902)
  • Polska praca marginalna opiekunki delegowanej do Niemiec (szkolenie online nr 311)
  • Delegowanie do Niemiec Umowa o dzieło-outsourcing-inne umowy o świadczenie usług, a praca tymczasowa i użyczanie pracowników (szkolenie online nr 403)
  • Nowelizacja przepisów od 1.6.2017 -Szczególne ograniczenia w zakresie powierzania wykonywania pracy tymczasowej (szkolenie online nr 514)
  • Dodatki żywieniowe a oskładkowanie (szkolenie online nr 609)
  • Nowa dyrektywa ws. delegowania – nowe zasady wynagrodzenia (szkolenie online nr 854)
  • Nowa dyrektywa ws. delegowania – zakaz delegowania w branżach (szkolenie online 855)
 • 04.04.2019 godzina 10:00
  • Zliczanie 6 miesięcy zatrudnienia cudzoziemca w okresie 12-miesięcznym na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w PUP (szkolenie online nr  C-1908)
  • Praca o charakterze marginalnym w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego (szkolenie online nr D-1903)
  • Zasada równego traktowania i jej znaczenie dla firm delegujących do Niemiec (szkolenie online nr 407)
  • Transgraniczna rekrutacja pracowników (szkolenie online nr 509)
  • Czym charakteryzuje się outsourcing Dlaczego outsourcing jest atrakcyjny (szkolenie online nr 613)
  • Delegowanie Ukraińców do Polski a ZUS (szkolenie online nr 708)
  • Pracownicze Plany Kapitałowe - nowe obciążenie dla pracodawców (szkolenie online nr 856)
  • Delegowanie opiekunek: niemożność poświadczania A1 w sytuacji rotacji opiekunek u tej samej rodziny (szkolenie online 857)
 • 11.04.2019 godzina 10:00
  • A1 dla obywateli państw trzecich - bardzo ważny i korzystny wyrok (szkolenie online nr  C-1909)
  • Od 2019r. ewidencję czasu pracy pracowników należy przechowywać 10 lat, ewidencję godzin zleceniobiorców - nadal 3 lata (szkolenie online nr O-1907)
  • Umowa zlecenia a diety (szkolenie online nr 510)
  • Praca tymczasowa a outsourcing (różnice) (szkolenie online nr 614)
  • Status podatkowy obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej spółce (szkolenie online nr 709)
  • Delegowanie Ukraińców do Polski a ZUS (szkolenie online nr 708)
  • Orzecznictwo dot. darmowego zakwaterowania pracowników i zleceniobiorców (szkolenie online nr 857)
  • Delegacja a oddelegowanie w orzecznictwie(szkolenie online 858)
 • 24.04.2019 godzina 10:00
  • Wiza Vander Elst do Niemiec - aktualne wymogi (szkolenie online nr  C-1910)
  • Wyszukiwanie seniorów wymagających opieki i nadzór nad opiekunkami przez niemieckie agencje jest opodatkowane w Polsce 23 % VAT! – skutki dla polskich firm delegujących opiekunki do Niemiec (szkolenie online nr P-1901)
  • Opiekunka pozywa polską firmę przed sądem polskim (szkolenie online nr 313)
  • Kontrola w polskiej firmie delegującej do Belgii – uwagi praktyczne (szkolenie online nr 409)
  • Nowelizacja przepisów od 1.6.2017 Obowiązek posiadania lokalu (szkolenie online nr 513)
  • Dalsze delegowanie obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej spółce – do innego państwa UE (szkolenie online nr 710)
  • Podwójne opodatkowanie zleceniobiorców delegowanych do Holandii (szkolenie online nr 859)
  • A1 - przesłanka 'podlagania miesięc przed' w orzecznictwie(szkolenie online 860)

Tematy spotkań pojawiają się przynajmniej na tydzień przed spotkaniem. 

Webinar trwa w zależności od złożoności tematu od 4 do 25 minut.

Organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminów w przypadku pojawienia się nagłych tematów niecierpiących zwłoki. Ostateczne terminy seminariów online potwierdzane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

Pierwszeństwo udziału mają firmy członkowskie IPP. Firmy te mają gwarantowany udział na seminarium online w przypadku rejestracji nie później, niż na 4 dni przed webinarium. 

Jak się odbywa Seminarium Online?

 

Przed Seminarium Uczestnik musi wykonać tylko trzy proste kroki:

 • Krok 1 Zgłoszenie przez stronę: www.optymalnezatrudnienie.pl/online
 • Krok 2 Uczestnik otrzymuje indywidualny link dostępu.
 • Krok 3 Na kilka minut przed rozpoczęciem Seminarium Online uczestnik klika na przesłany link - wchodzi w ten sposób do wirtualnej salki konferencyjnej.

 

Podczas Seminariów Online Prawnicy Brighton&Wood informują o zmianach prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia: outsourcingu, pracy tymczasowej, umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia, zbiegów tytułów do ubezpieczeń. Uczestnicy dowiadują się o nowym prawie, orzecznictwie, interpretacjach i pomysłach na uelastycznienie zatrudnienia.

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich nie zmieniła się od 20 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Wiedza przekazywana jest przez naszych ekspertów nie w formie krótkich wystąpień na kongresach i w ramach reklamowego lansu w różnych klubach, inicjatywach, stowarzyszeniach i wioskach eksperckich, ale w formule poważnego, bezpośredniego i pogłębionego spotkania z firmami. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy.

Prowadzący: Tomasz Major i prawnicy Kancelarii Brighton&Wood

Bezpośredni kontakt do organizatora: seminaria@delegowanie.pl

 

Formularz Zgłoszenia na Seminarium Online

Pakiet 10 seminarium
Uczestnicy
Dane do Faktury Vat
Chcę otrzymać fakturę proforma
Dane do kontaktu
Firma Członkowska IPP/EEEV