Bezpłatne Seminaria Online "Optymalne Zatrudnienie"

W każdy czwartek członkowie IPP (Pakiet Standard i Pakiet Premium) uczestniczą w bezpłatnych Seminariach Online "Optymalne Zatrudnienie".

Tematyka spotkań jest następująca:

 • zatrudnianie cudzoziemców w Polsce
 • delegowanie cudzoziemców do innych krajów członkowskich UE
 • delegowanie personelu za granicę
 • delegowanie opiekunek do Niemiec
 • prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty funkcjonowania na rynku agencji pracy tymczasowej
 • prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty funkcjonowania na rynku firm usługowych/outsourcingowych niebędących agencjami pracy tymczasowej
 • optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem w kraju i za granicą.

Spotkania są otwarte i bezpłatne dla wszystkich firm członkowskich IPP.

 

Aby móc skorzystać z Seminarium Online wystarczy, że masz przy sobie smartfon lub komputer z dostępem do internetu. Nie musisz tracić czasu i pieniędzy na dojazd na konferencję. – Logujesz się przy pomocy jednego kliknięcia (zobacz informacje poniżej) i już uczestniczysz w wydarzeniu.

Cennik dla firm niebędących członkami IPP (wszyscy członkowie IPP uczestniczą w Seminariach Online bezpłatnie):

 • Koszt uczestnictwa we wszystkich spotkaniach w danym dniu: 750,00 PLN + VAT
 • Pakiet 10 sesji (uczestniczenie we wszystkich spotkaniach organizowanych przez 10 kolejnych czwartków) 4.900,00 PLN + VAT 

Przystąp teraz do IPP i korzystaj za darmo ze spotkań: www.optymalnezatrudnienie.pl/standard

Jeżeli jednak nie chcesz czekać do czwartku i chcesz już teraz wysłuchać Seminarium Online i otrzymać natychmiast wyczerpujące informacje pisemne lub chcesz połączyć się z ekspertem, to skorzystaj TERAZ z jednej z dwóch opcji:

Oglądaj i Przeczytaj
 • Seminarium Online
 • Ekspertyza prawna Brighton&Wood
Połącz się z ekspertem
 • Seminarium Online
 • Ekspertyza prawna Brighton&Wood
 • Konsultacja online w Brighton&Wood

 

NAJBLIŻSZE TEMATY: 

 • 14.02.2019 godzina 10:00
  • Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę nie będą stanowić podstawy wymiaru składek – ważna interpretacja (szkolenie online nr  O-1902)
  • Drakońskie kary dla firm, zarząd przymusowy i sygnaliści w nowych polskich przepisach (szkolenie online nr O-1903)
  • Kontrola w polskiej firmie delegującej do Niemiec – uwagi praktyczne (szkolenie online nr 411)
  • Status podatkowy obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej spółce (szkolenie online nr 709)
  • Nowelizacja przepisów od 1.6.2017 -Szczególne ograniczenia w zakresie powierzania wykonywania pracy tymczasowej (szkolenie online nr 514)
  • Czym charakteryzuje się outsourcing Dlaczego outsourcing jest atrakcyjny (szkolenie online nr 613)
  • delegowanie pracowników ukraińskich do Niemiec - najnowsze wytyczne dot. formularzy A1 (szkolenie online nr 836)
  • odmowa rejestracji oświadczenia dla Ukraińca - nowa drastyczna sankcja dla firmy za nielegalne (szkolenie online 838)
 • 21.02.2019 godzina 10:00
  • Fiskus konsekwentnie nakazuje opodatkowanie diet zleceniobiorców​​​​​​​ (szkolenie online nr  O-1904)
  • Zatrudnienie Ukraińców w Polsce: kiedy nie trzeba płacić podatku od wynagrodzeń? (szkolenie online nr C-1903)
  • Kontrole transgraniczne i kontrole krzyżowe w polskich firmach delegujących – uwagi praktyczne (szkolenie online nr 412)
  • Dalsze delegowanie obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej spółce – do innego państwa UE (szkolenie online nr 710)
  • Transgraniczna rekrutacja pracowników (szkolenie online nr 509)
  • Praca tymczasowa a outsourcing (różnice) (szkolenie online nr 614)
  • Pobyt Ukraińca w PL powyżej 183 dni a certyfikat rezydencji - korzystna furtka dla firm (szkolenie online nr 840)
  • Opiekunka w Niemczech nie jest w podróży służbowej - zmiana podejścia ZUS i sądów (szkolenie online 841)
 • 07.03.2019 godzina 10:00
  • Zatrudnienie Ukraińców w Polsce: kiedy trzeba płacić niekorzystny ryczałt 20% (szkolenie online nr  C-1904)
  • Delegowanie Ukraińców do Polski: kiedy nie trzeba płacić podatku od wynagrodzeń? (szkolenie online nr C-1905)
  • A1 z art. 16 (porozumienia wyjątkowe) (szkolenie online nr 110)
  • Spory sądowe z pracownikami delegowanymi (szkolenie online nr 211)
  • Transgraniczna rekrutacja pracowników (szkolenie online nr 509)
  • Zagraniczna podróż służbowa a delegowanie (szkolenie online nr 602)
  • Kiedy nie obowiązuje zasada równego traktowania przy pracy tymczasowej - wytyczne GIP i Min. Pracy (szkolenie online nr 842)
  • Delegowanie Ukraińców do Belgii - kiedy nie potrzeba wizy - nowe wytyczne belgijskich władz (szkolenie online 843)
 • 14.03.2019 godzina 10:00
  • Delegowanie Ukraińców do Polski: kiedy nie trzeba płacić ZUS w Polsce? (szkolenie online nr C-1906)
  • Kary umowne potrącane z wynagrodzenia brutto zleceniobiorcy a składki ZUS (szkolenie online nr O-1905)
  • Egzekucja zagranicznych kar i podatków w Polsce (szkolenie online nr 111)
  • A1 z art. 13 nowa, od 1.4.2017 (szkolenie online nr 214)
  • Umowa zlecenia a diety (szkolenie online nr 510)
  • Obywatel UE zatrudniony w polskiej spółce status ubezpieczeniowy (szkolenie online nr 711)
  • Delegowanie opiekunek jako zleceniobiorców a stosunek pracy - wytyczne polskich sądów (szkolenie online nr 845)
  • Porozumienie polskich i duńskich instytucji o współpracy w zakresia ograniczania polskiego eksportu do Danii(szkolenie online 846)
 • 21.03.2019 godzina 10:00
  • Wyszukiwanie seniorów wymagających opieki i nadzór nad opiekunkami przez niemieckie agencje jest opodatkowane w Polsce 23 % VAT! – skutki dla polskich firm delegujących opiekunki do Niemiec (szkolenie online nr P-1901)
  • Podatek CIT 9% - kto korzysta od 2019 roku z preferencyjnego opodatkowania?(szkolenie online nr O-1906)
  • ZUS podważa system tzw. zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy kłopot i groźba upadłości dla kilkudziesięciu firm delegujących opiekunki do Niemiec (szkolenie online nr 314)
  • Nowelizacja przepisów od 1.6.2017 Obowiązek posiadania lokalu (szkolenie online nr 513)
  • Oskładkowanie kwater w praktyce (szkolenie online nr 603)
  • Umowy o prace i umowy zlecenia w praktyce zatrudniania cudzoziemców w Polsce (szkolenie online nr 703)
  • Ograniczenia w zakresie obowiązywania i uznawania w Polsce ukraińskich certyfikatów rezydencji (szkolenie online nr 847)
  • Zagraniczne instytucje uchylają A1(szkolenie online 848)

Tematy spotkań pojawiają się przynajmniej na tydzień przed spotkaniem. 

Webinar trwa w zależności od złożoności tematu od 4 do 25 minut.

Organizator zastrzega możliwość przesunięcia terminów w przypadku pojawienia się nagłych tematów niecierpiących zwłoki. Ostateczne terminy seminariów online potwierdzane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

Pierwszeństwo udziału mają firmy członkowskie IPP. Firmy te mają gwarantowany udział na seminarium online w przypadku rejestracji nie później, niż na 4 dni przed webinarium. 

Jak się odbywa Seminarium Online?

 

Przed Seminarium Uczestnik musi wykonać tylko trzy proste kroki:

 • Krok 1 Zgłoszenie przez stronę: www.optymalnezatrudnienie.pl/online
 • Krok 2 Uczestnik otrzymuje indywidualny link dostępu.
 • Krok 3 Na kilka minut przed rozpoczęciem Seminarium Online uczestnik klika na przesłany link - wchodzi w ten sposób do wirtualnej salki konferencyjnej.

 

Podczas Seminariów Online Prawnicy Brighton&Wood informują o zmianach prawie o delegowaniu, w zakresie zatrudnienia cudzoziemców w Polsce i w zakresie nowoczesnych stosunków zatrudnienia: outsourcingu, pracy tymczasowej, umów cywilnoprawnych, samozatrudnienia, zbiegów tytułów do ubezpieczeń. Uczestnicy dowiadują się o nowym prawie, orzecznictwie, interpretacjach i pomysłach na uelastycznienie zatrudnienia.

Formuła spotkań organizowanych przez Izbę Pracodawców Polskich nie zmieniła się od 20 lat: na spotkania nie są zapraszani ani urzędnicy szkodzący polskim firmom, ani teoretyzujący naukowcy proponujący rozwiązania nierentowne, niebiznesowe i nierealne, ani prawnicy, którzy rozpoczynają przygodę z delegowaniem i na skórze firm delegujących uczą się transgranicznego zatrudnienia. Wiedza przekazywana jest przez naszych ekspertów nie w formie krótkich wystąpień na kongresach i w ramach reklamowego lansu w różnych klubach, inicjatywach, stowarzyszeniach i wioskach eksperckich, ale w formule poważnego, bezpośredniego i pogłębionego spotkania z firmami. Pozwala to na swobodną wymianę doświadczeń bez obawy, że urzędnicy będą przysłuchiwali się dywagacjom przedstawicieli firm, a naukowcy na łamach prasy bulwarowej i w innych mediach komentowali niepoprawne ich zdaniem praktyki. Spotkania mają charakter praktycznych warsztatów w wąskim gronie, podczas których omawiane są konkretne rozwiązania dla firm. Doświadczeni praktycy omawiają konkretne przypadki rozstrzygane przez sądy oraz praktykę poszczególnych instytucji polskich i zagranicznych. Uczestnicy spotkań zabierają ze sobą konkretne rozwiązania dla firm i odpowiedzi na liczne pytania, które ich nurtują w codziennej pracy.

Prowadzący: Tomasz Major i prawnicy Kancelarii Brighton&Wood

Bezpośredni kontakt do organizatora: seminaria@delegowanie.pl

 

Formularz Zgłoszenia na Seminarium Online

Pakiet 10 seminarium
Uczestnicy
Dane do Faktury Vat
Chcę otrzymać fakturę proforma
Dane do kontaktu
Firma Członkowska IPP/EEEV