Delegowanie opiekunek do Niemiec/Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland

Na ponad 600 stronach autorzy – wybitni praktycy obsługujących od ponad dekady wiodące polskie firmy działające w branży opieki – prezentują prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec. 

Książka zawiera multum przykładów, rad i wskazówek, a także kalkulacji dla przedsiębiorców delegujących opiekunki do Niemiec i ich doradców prawnych oraz podatkowych.

Jest to obowiązkowa lektura dla każdego, kto zajmuje się opieką domową w Niemczech. Dla pracowników działów kadr i płac firm świadczących usługi, ale także dla firm będących odbiorcami usług i pośrednikami, dla adwokatów, doradców podatkowych i radców prawnych niniejszy poradnik jest obowiązkowym narzędziem, z którego korzystać należy w codziennej pracy.

To imponujące dzieło – efekt zespołowej pracy całego teamu Kancelarii Brighton&Wood – jest prawdziwą kopalnią wiedzy – Biblią Opieki Domowej w Niemczech; to najszersza i jedyna tak kompleksowa publikacja nt. niemieckiego rynku opieki domowej.

Książka jest bezpłatna dla firm przystępujących do IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz przedłużających członkostwo na kolejny rok oraz dla firm obsługiwanych na stałe i konsultowanych przez Kancelarię Brighton&Wood.

Sekcja Opieki działająca przy IPP jest największą organizacją wspierającą polskie firmy delegujące opiekunki do Niemiec. 
Ze wsparcia IPP korzysta co roku ponad 2100 firm zajmujących się transgranicznym i nowoczesnym zatrudnieniem, w tym ponad 300 agencji opieki.

Tomasz Major to „protoplasta” i „guru” branży, twórca pierwszych, legalnie działających, aktualnie największych i najlepiej zarabiających firm kierujących opiekunki do Niemiec. Kierowana przez Tomasza Majora Kancelaria Brighton&Wood obsługuje aktualnie kilkadziesiąt firm świadczących usługi opieki domowej w Niemczech i kilkanaście firm pośredniczących w pozyskiwaniu kontraktów (rodzin) w Niemczech. „Nikt nie zna się lepiej, niż Major na delegowaniu pracowników w Unii Europejskiej” – pisał w 2011 roku opiniotwórczy niemiecki tygodnik „Wirtschaftswoche”. W branży opieki Tomasz Major słynie nie tylko ze skutecznej obsługi firm, ale także z przepełnionych szczerością i realizmem ocen rynku. To on po raz pierwszy odważył się spojrzeć branży w oczy i wykrzyczał głośne wśród firm i opiekunek „Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec”. 

opiekunki.jpg

Oto niektóre tematy obszernie poruszone w książce:

Opieka domowa w Niemczech/Haushaltspflege in Deutschland

P-100 Informacje ogólne/allgemeine Informationen
P-101 Rynek opieki w Niemczech z punktu widzenia polskich agencji opieki

P-102 Pflegefachkräftemangel in Deutschland aus Sicht polnischer Dienstleistungsunternehmen

P-103 Węzeł gordyjski … czyli prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec

P-104 „Gordischer Knoten” – die rechtlichen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte bei der Entsendung des Pflegepersonals nach Deutschland

P-105 Praktyka rynkowa … czyli Siedem Grzechów Delegowania Opiekunek do Niemiec

P-106 Marktpraxis - die „Sieben Hauptsünden“ bei der Entsendung des Pflegepersonals nach Deutschland

 

P-200 Prawne aspekty delegowania opiekunek do Niemiec/Rechtliche Aspekte der Entsendung von pflegekräften nach Deutschland
P-201 Umowa o pracę czy umowa zlecenia? – czyli permanentny szpagat między polskimi a niemieckimi przepisami…

P-202 Arbeitsvertrag oder zivilrechtlicher Vertrag – der ständige Spagat zwischen den deutschen und polnischen Vorschriften

P-203 Dopuszczalność zawierania umów zlecenia w branży opieki - ważny wyrok

P-204 Prawo właściwe … w branży opieki

P-205 Anwendbares Arbeitsrecht: Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland

P-206 Das Arbeitnehmerentsendegesetz in Deutschland

P-207 Mindestarbeitsbedingungen in der Pflegebranche

P-208 Czas pracy opiekunek delegowanych do Niemiec

P-209 Kodeksowe (KP) zasady ustalania czasu pracy opiekunek delegowanych do Niemiec

P-210 Imperatywne (bezwzględnie obowiązujące) niemieckie przepisy o czasie pracy opiekunek delegowanych do Niemiec

P-211 Zwingend anwendbare Vorschriften des deutschen Arbeitsrechts: Überstundensätze, Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten

P-212 Bereitschaftsdienst

P-213 Rufbereitschaft

P-214 Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz: Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft

P-215 Ustalanie czasu pracy opiekunek zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia

P-216 Wynagrodzenie opiekunek delegowanych do Niemiec

P-217 Kodeksowe (KP) zasady ustalania wynagrodzenia opiekunek delegowanych do Niemiec

P-218 Niemieckie przepisy o wynagrodzeniu opiekunek delegowanych do Niemiec

P-219 Ustalanie wynagrodzenia opiekunek delegowanych do Niemiec w oparciu o umowy zlecenia

P-220 Prawo do urlopu opiekunki delegowanej do Niemiec

P-221 Kodeksowe (KP) zasady ustalania prawa do urlopu opiekunek delegowanych do Niemiec

P-222 Bezwzględnie obowiązujące niemieckie przepisy o urlopach

P-223 Zwingend anwendbare Vorschriften des deutschen Arbeitsrechts: bezahlter Mindestjahresurlaub

P-224 Ustalanie prawa do urlopu opiekunek zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia

P-225 Dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w instytucjach polskich i niemieckich

P-226 Sądowe dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w Polsce i w Niemczech

P-227 Święty Graal delegowania opiekunek do Niemiec: dokumentacja!

 

P-300 Formularze A1/ A1-Formulare 
P-301 Formularze A1: gdzie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki delegowane do Niemiec

P-302 Ustalanie ustawodawstwa właściwego wg wytycznych Komisji Administracyjnej ds. zabezpieczenia społecznego

P-303 Formularze A1 z art. 12 Rozp. 883/2004

P-304 A1 Formulare: Wo sollen die Sozialversicherungsbeiträge für die nach Deutschland entsandten Pflegekräfte abgeführt werden?

P-305 Anwendbares Sozialversicherungsrecht – Entsendebescheinigungen A1 Territorialitätsprinzip

P-306 Arbeitnehmer, die vorübergehend in einen anderen Mitgliedstaat entsandt werden

P-307 Definition der Entsendung von Arbeitnehmern in den europäischen Rechtsvorschriften des Sozialversicherungsrechts

P-308 Definition der gewöhnlichen Tätigkeit im „Entsendestaat“

P-309 Entsendung von Arbeitnehmern, die in einem Mitgliedstaat zum Zweck der Entsendung in einen anderen Mitgliedstaat eingestellt werden

P-310 Anwendung des Territorialitätsprinzips

P-311 Verfahren bei einer Entsendung

P-312 Ausübung von Tätigkeiten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten

P-313 Ausnahmevereinbarungen

P-314 A1 z art. 12.1 – obroty agencji opieki

P-315 A1 z art. 12.1 – zastępowalność w branży opieki

P-316 Formularze A1 z art. 13 Rozp. 883/2004

P-317 A1 – art. 13.1. rozporządzenia 883/2004 – marginalność i pozorność wykonywania pracy w Polsce

P-318 Rozbicie czynności na dwie umowy zlecenia – pozorność

P-319 Wyjątkowe porozumienia - Formularze A1 z art. 16 Rozp. 883/2004

P-320 Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych

P-321 Verweigerung der A1-Bescheinigung (Nichtausstellen von A1) für die entsandten Arbeitnehmer durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt

P-322 Anulowanie A1 z mocą wsteczną przez ZUS

P-323 Rückwirkende Aufhebung des A1 Formulars durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt

P-324 Niepoświadczenie A1 przez ZUS lub anulowanie A1 – aktywność niemieckich instytucji

P-325 Fehlende A1 Bescheinigung bzw. die Aufhebung von A1 durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt – Maßnahmen der deutschen Behörden

P-326 Formularze A1 dla opiekunek z innych krajów członkowskich UE (Rumunia, Bułgaria etc.) delegowanych do Niemiec

P-327 Formularze A1 dla opiekunek spoza UE (Ukraina, Białoruś etc.) delegowanych do Niemiec

 

P-400 Składki na ubezpieczenia społeczne: ile kosztuje delegowanie opiekunek do Niemiec?/ Die Sozialversicherungsbeiträge: Wie viel kostet die Entsendung der Pflegekräfte nach Deutschland?
P-401 Składki na ubezpieczenia społeczne: ile kosztuje delegowanie opiekunek do Niemiec?

P-402 Die Sozialversicherungsbeiträge: Wie viel kostet die Entsendung der Pflegekräfte nach Deutschland?

P-403 Zasady prawidłowego naliczania składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce

P-404 Sozialversicherungsbeiträge in Polen: Lohn- und Lohnnebenkosten bei der Arbeitnehmerentsendung

P-405 Beitragsarten

P-406 Zahlungsfristen für die Beiträge und Steuer

P-407 Beitragsbemessungsgrundlage

P-408 Kostenoptimierung

P-409 Arbeitsvertrag oder zivilrechtlicher Vertrag – der ständige Spagat zwischen den deutschen und polnischen Vorschriften

P-410 Koszty pozapłacowe delegowania – szczegółowe kalkulacje/Diverse Entsendemodelle – detaillierte Kalkulationen

P-411 Koszty pozapłacowe delegowania do Niemiec /Lohnnebenkosten: Entsendung nach Deutschland (tabela porównawcza/Vergleichstabelle)

P-412 Delegacje (diety) opiekunek kierowanych do Niemiec

P-413 System tzw. zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy

P-414 Ustalanie podstawy wymiaru składek za zleceniobiorców wykonujących naprzemiennie pracę w Polsce oraz za granicą – usługi marketingowo-rekrutacyjne połączone z usługami opiekuńczymi

P-415 Zbiegi tytułów do ubezpieczeń (kilka zleceń, umowa o prace i zlecenie etc.)

P-416 Kontrola prawidłowości naliczania składek przez ZUS – przypis składek, odwołanie od decyzji ZUS, proces z ZUS

P-417 Die Kontrolle der richtigen Beitragsermittlung durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt – Beitragsnachberechnung, Berufung gegen den Bescheid der Sozialversicherungsanstalt, gerichtliches Verfahren gegen die Sozialversicherungsanstalt

P-418 Spory sądowe z ZUS

P-419 Gerichtliche Streitigkeiten mit der Sozialversicherungsanstalt

P-420 Naliczanie składek wg niemieckich przepisów/Berechnung der Lohnnebenkosten nach deutschen Vorschriften

P-421 Koszty pozapłacowe delegowania – szczegółowe kalkulacje/Diverse Entsendemodelle – detaillierte Kalkulationen

P-422 Koszty pozapłacowe delegowania do Niemiec /Lohnnebenkosten: Entsendung nach Deutschland (tabela porównawcza/Vergleichstabelle)

 

P-500 Opodatkowanie polskiej agencji opieki działającej na rynku niemieckim/Steuerliche Aspekte der Tätigkeit von polnischen Pflegeagenturen in Deutschland
P-501 Opodatkowanie polskiej agencji opieki działającej na rynku niemieckim

P-502 Opodatkowanie transgranicznej usługi opieki podatkiem VAT: zagrożenia dla branży

P-503 Opieka a pośrednictwo w zatrudnieniu opiekunek – VAT

P-504 VAT od czynności niemieckich koordynatorów

P-505 Steuerliche Betriebstätte nach Art. 5 DBA-PL

P-507 Abhängiger Vertreter

 

P-600 Opodatkowanie opiekunek delegowanych do Niemiec
P-601 Opodatkowanie opiekunek delegowanych do Niemiec

P-602 Opiekunka jako pracownik delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki

P-603 Opiekunka jako zleceniobiorca delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki

P-604 Opiekunka jako pracownik tymczasowy delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki

P-605 Pojęcie podróży (służbowej) a wykonywanie zlecenia w Niemczech przez opiekunki

P-606 Podwójne opodatkowanie zleceniobiorców do Niemiec

P-607 Zaliczkowe (skumulowane) wynagradzanie zleceniobiorców zatrudnionych w opiece a opodatkowanie

P-608 183-Tageregel

P-609 Diskriminierung der Arbeitnehmerüberlassung im Doppelbesteuerungsabkommen

 

P-700 Niemieckie modele zatrudnienia polskich opiekunek
P-701 Niemieckie modele zatrudnienia polskich opiekunek

P-702 Zatrudnienie polskiej opiekunki bezpośrednio u rodziny niemieckiej – najkrótsza droga do pracy na czarno

P-703 Zatrudnienie polskiej opiekunki w niemieckiej agencji opieki – niskie netto opiekunki

P-704 Minijob – 800 euro „pod stołem”

P-705 Samozatrudnienie

P-706 (Schein)Selbständigkeit

P-707 Koszty pozapłacowe bezpośredniego zatrudnienia w Niemczech (rodzina, dom opieki, przedsiębiorstwo opiekuńcze)/Lohnnebenkosten: Beschäftigung in Deutschland (Familie, Pflegeheim, Pflegedienst etc.)

P-708 Koszty pozapłacowe zatrudnienia w Niemczech w ramach Minijob /Lohnnebenkosten: Beschäftigung in Deutschland (Minijob)

 

Spis rzeczy

 • Wstęp: Rynek opieki w Niemczech z punktu widzenia polskich agencji opieki
 • Wprowadzenie: Węzeł gordyjski … czyli prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec
 • Praktyka rynkowa … czyli Siedem Grzechów Delegowania Opiekunek do Niemiec
 • Umowa o pracę czy umowa zlecenia? – czyli permanentny szpagat między polskimi a niemieckimi przepisami
 • Prawo właściwe dla umów z pracownikami (umowy o pracę), zleceniobiorcami (umowy zlecenia) i pracownikami
 • tymczasowymi (umowy o pracę tymczasową) kierowanymi za granicę w branży opieki
 • Czas pracy opiekunek delegowanych do Niemiec
 • Wynagrodzenie opiekunek delegowanych do Niemiec
 • Prawo do urlopu opiekunki delegowanej do Niemiec
 • Dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w instytucjach polskich i niemieckich 
 • Sądowe dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w Polsce i w Niemczech
 • Formularze A1: gdzie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki delegowane do Niemiec
 • Składki na ubezpieczenia społeczne: ile kosztuje delegowanie opiekunek do Niemiec?
 • Opodatkowanie polskiej agencji opieki działającej na rynku niemieckim
 • Opodatkowanie transgranicznej usługi opieki podatkiem VAT: zagrożenia dla branży
 • Opodatkowanie opiekunek delegowanych do Niemiec
 • Niemieckie modele zatrudnienia polskich opiekunek
 • Święty Graal delegowania opiekunek do Niemiec: dokumentacja!

Spis treści

 • Wstęp: Rynek opieki w Niemczech z punktu widzenia polskich agencji opieki
  • Pflegefachkräftemangel in Deutschland aus Sicht polnischer Dienstleistungsunternehmen 
 • Wprowadzenie: Węzeł gordyjski … czyli prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe aspekty delegowania opiekunek do Niemiec
  • Einführung: „Gordischer Knoten” – die rechtlichen, steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte bei der Entsendung des Pflegepersonals nach Deutschland
 • Praktyka rynkowa … czyli Siedem Grzechów Delegowania Opiekunek do Niemiec
  • Marktpraxis - die „Sieben Hauptsünden“ bei der Entsendung des Pflegepersonals nach Deutschland 
 • Umowa o pracę czy umowa zlecenia? – czyli permanentny szpagat między polskimi a niemieckimi przepisami
  • Arbeitsvertrag oder zivilrechtlicher Vertrag – der ständige Spagat zwischen den deutschen und polnischen Vorschriften
  • Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców
   • Zakaz zrzeczenia się minimalnej stawki godzinowej
   • Forma i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia
   • Wyjątki w zakresie stosowania minimalnej stawki godzinowej
  • Umowy cywilnoprawne w prawie i w praktyce – elastyczna alternatywa dla umów o pracę 
  • Cel zawierania umów cywilnoprawnych 
  • Umowa zlecenia
   • Umowa zlecenia w prawie polskim 
    • Praktyczne aspekty zawierania i wykonywania umów zlecenia
     • Niezdolność do wykonywania zlecenia
     • Wypowiedzenie natychmiastowe umowy zlecenia:
     • standard przewidziany przez ustawodawcę
     • Praktyczne aspekty wypowiadania i rozwiązywania umów zlecenia 
     • Przedawnienie roszczeń z umowy zlecenia 
     • BHP zleceniobiorcy 
     • Badania lekarskie zleceniobiorcy
   • Umowa zlecenia a umowa o pracę
    • Różnice między umową o pracę a umową zlecenia
    • Zlecenie w warunkach prawa pracy – orzecznictwo sądowe
    • Praca pod kierownictwem pracodawcy – omówienie wyroku Sądu Najwyższego
    • Praca „przy taśmie” – cechy stosunku pracy na przykładzie wyroku sądowego
    • Pozew o ustalenie stosunku pracy i jego skutki
    • Zapowiadana nowelizacja przepisów: to inspektor pracy a nie sąd będzie ustalał istnienie stosunku pracy w decyzji
    • administracyjnej
   • Dopuszczalność zawierania umów zlecenia w branży opieki - ważny wyrok
 • Prawo właściwe dla umów z pracownikami (umowy o pracę), zleceniobiorcami (umowy zlecenia) i pracownikami tymczasowymi (umowy o pracę tymczasową) kierowanymi za granicę w branży opieki
  • Wybór właściwego prawa pracy
  • Ograniczenie wyboru właściwego prawa pracy
  • Prawo właściwe w przypadku niewskazania przez strony
  • Właściwe prawo pracy przy delegowaniu pracowników tymczasowych 
  • Podsumowanie 
  • Anwendbares Arbeitsrecht: Entsendung von polnischen Pflegekräften nach Deutschland
   • Arbeitsverträge
   • Anwendbares Arbeitsrecht mangels vorliegender Rechtswahl (sog. objektive Anknüpfung) 
   • Rechtswahl
   • Einschränkungen der Rechtswahl
  • Das Arbeitnehmerentsendegesetz in Deutschland
   • Allgemeinverbindliche Tarifverträge
   • Mindestlohn
   • Pflege
   • Haftung des Auftraggebers
   • Gerichtsstand
   • Kontrollen
   • Meldepflicht
   • Erstellen und Bereithalten von Dokumenten
   • Mindestlöhne im Sinne des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG)
  • Mindestarbeitsbedingungen in der Pflegebranche
   • Geltungsbereich der Verordnung
   • Besondere Regelung für Bereitschaftsdienste
   • Besondere Regelung für Überstnden
   • Besondere Regelung für Ausschlussfristen
   • Bereithaltung von Unterlagen
  • Grundprinzipien des polnischen Arbeitsrechts
   • Arbeitsvertragsarten
   • Der Abschluss des dritten Arbeitsvertrages auf bestimmte Zeit
   • Form und Inhalt des Vertrages, obligatorische Information über die Arbeitsordnung
   • Auflösung und Kündigung des Arbeitsvertrages
   • Arbeitszeit
   • Überstundenarbeit
   • Zuschlag für die Mehrarbeit
   • Entschädigung für Überstundenarbeit in Form von arbeitsfreier Zeit
   • Entschädigung für Überstundenarbeit am arbeitsfreien Tag
   • Nachtarbeit
   • Arbeit an Sonn- und Feiertagen
   • Urlaub
   • Urlaub auf Verlangen
   • Urlaubsabfindung und Urlaubsentgelt
   • Unbezahlter Urlaub
   • Tarifverträge
 • Czas pracy opiekunek delegowanych do Niemiec
  • Kodeksowe (KP) zasady ustalania czasu pracy opiekunek delegowanych do Niemiec
   • Normy czasu pracy
   • Wymiar czasu pracy
   • Rozliczenie czasu pracy
   • Systemy czasu pracy
   • Przerwy wliczane do czasu pracy
   • Przerywany czas pracy
    • Pozostałe systemy czasu pracy
    • Zadaniowy czas pracy
   • Praca w nadgodzinach
    • Kiedy praca w nadgodzinach jest dopuszczalna
    • Polecenie pracy w nadgodzinach przez przełożonego
    • Kto nie może pracować w nadgodzinach
    • Roczny limit pracy w nadgodzinach
    • Dodatek za pracę w nadgodzinach
    • Ryczałt za pracę w nadgodzinach
    • Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny
    • Kto nie otrzyma wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach
   • Praca w niedziele i święta
   • Praca w nocy
  • Imperatywne (bezwzględnie obowiązujące) niemieckie przepisy o czasie pracy opiekunek delegowanych do Niemiec . 
  • Zwingend anwendbare Vorschriften des deutschen Arbeitsrechts:
   • Überstundensätze, Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten
   • Rechtliche Beschränkungen der Arbeitszeit
   • Wer wird durch das das Arbeitszeitgesetz geschützt? – Problem der “umowa zlecenia” in der Pflegebranche
   • Grenzen für die tägliche Arbeitszeit
   • Arbeit am Sonntag
   • Grenzen für die wöchentliche Arbeitszeit
   • Mindestruhezeiten nach Arbeitsende
   • Pausen
   • Beschränkungen der Arbeitszeit für die Nachtarbeit
   • Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz
   • Arbeitsbereitschaft versus Bereitschaftsdienst
   • Arbeitsbereitschaft versus Rufbereitschaft
    • Bereitschaftsdienst
    • Rufbereitschaft
   • Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz: Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft
   • Mehrarbeit
   • Anweisung des Arbeitgebers, Überstunden zu leisten
   • Einseitige Festlegung der Länge der Arbeitszeit per Anweisung des Arbeitgebers
   • Anordnung der Samstagsarbeit durch den Arbeitgeber
   • Rechtsgrundlagen für die Überstunden
   • Grenzen für Überstunden
   • Bezahlen von Überstunden
   • Freizeitausgleich statt Bezahlung von Überstunden
   • Abrechnung und Auszahlung von Überstunden
   • Überstundenzuschlag
   • Arbeitsvertraglicher Ausschluss
  • Ustalanie czasu pracy opiekunek zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia
 • Wynagrodzenie opiekunek delegowanych do Niemiec
  • Kodeksowe (KP) zasady ustalania wynagrodzenia opiekunek delegowanych do Niemiec
  • Niemieckie przepisy o wynagrodzeniu opiekunek delegowanych do Niemiec
  • Ustalanie wynagrodzenia opiekunek delegowanych do Niemiec w oparciu o umowy zlecenia
 • Prawo do urlopu opiekunki delegowanej do Niemiec
  • Kodeksowe (KP) zasady ustalania prawa do urlopu opiekunek delegowanych do Niemiec 
   • Nabywanie prawa do urlopu wypoczynkowego
   • Pracownicy podejmujący pracę po raz pierwszy
   • Prawo do kolejnych urlopów
   • Urlop w informacji o warunkach zatrudnienia
   • Wymiar urlopu wypoczynkowego
   • Urlop pracowników zatrudnionych na niepełny etat
   • Zaliczanie okresów nauki do stażu urlopowego
   • Udzielanie urlopów wypoczynkowych
   • Urlop pracowników pracujących w równoważnym systemie czasu pracy
   • Urlopy proporcjonalne
    • Prawo do urlopu w przypadku zmiany pracodawcy
    • Urlop po okresie niewykonywania pracy
    • Urlop uzupełniający
   • Realizacja prawa do urlopu
    • Przesunięcie terminu urlopu
    • Przerwanie urlopu
    • Odwołanie z urlopu
    • Urlop w okresie wypowiedzenia
    • Urlop na żądanie
   • Skutki niewykorzystania urlopu w ustalonym terminie
    • Zaległy urlop bez zgody pracownika
    • Przedawnienie prawa do urlopu
    • Informacja o urlopie w treści świadectwa pracy
   • Wynagrodzenie urlopowe
    • Podstawa wymiaru
    • Pomijanie składników za okresy dłuższe niż 1 miesiąc
    • Wliczanie stałych składników
    • Wliczanie zmiennych składników za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc
    • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego
    • Zmiana w składnikach wynagrodzenia
    • Niepełny przepracowany okres
    • Urlop na przełomie miesięcy
   • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
    • Kiedy przysługuje ekwiwalent
    • Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
    • Współczynnik ekwiwalentowy
  • Bezwzględnie obowiązujące niemieckie przepisy o urlopach
  • Zwingend anwendbare Vorschriften des deutschen Arbeitsrechts: bezahlter Mindestjahresurlaub 
   • Anspruch auf Erholungsurlaub 
   • Gesetzlicher Mindesturlaub 
   • Erstmaliger Anspruch auf Urlaub? 
   • Recht auf Urlaub in der von dem Arbeitnehmer gewünschten Zeit
   • Festlegung des Urlaubs 
   • Kann der Arbeitgeber bereits gewährten Urlaub widerrufen?
   • Übertragung des Urlaubs
   • Ersatzurlaub 
   • Urlaubsvergütung 
   • Urlaubsabgeltung 
   • Berechnungsformel für die Berechnung der Urlaubsabgeltung 
  • Ustalanie prawa do urlopu opiekunek zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenia
 • Dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w instytucjach polskich i niemieckich
  • ZOLL
  • PIP 
  • ZUS 
 • Sądowe dochodzenie praw przez opiekunkę przeciwko polskim agencjom opieki i przeciwko niemieckim pośrednikom w Polsce i w Niemczech
  • Sądy właściwe w sporach z pracownikami, zleceniobiorcami i pracownikami tymczasowymi kierowanymi za granicę 
  • Pozwy w Polsce 
  • Durchsetzung von Ansprüchen der Pflegekräfte gegen die polnischen Pflegepersonalagenturen und die deutschen Vermittler vor polnischen und deutschen Institutionen 
   • ZOLL 
   • Staatliche Arbeitsinspektion (PIP)
   • Polnische Sozialversicherungsanstalt (ZUS) 
   • Die gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche der Pflegekräfte gegen die polnischen Pflegepersonalagenturen und die deutschen Vermittler in Polen und Deutschland 
  • Pozwy w Niemczech 
  • Geltendmachung der Ansprüche durch polnische Pflegerinnen vor deutschen Gerichten
   • Verjährung 
   • Verjährung und Verfall aufgrund einer Ausschlussfrist
 • Formularze A1: gdzie opłacać składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki delegowane do Niemiec
  • Właściwe prawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych
  • Ustalanie ustawodawstwa właściwego wg wytycznych Komisji Administracyjnej ds. zabezpieczenia społecznego
  • Formularze A1 z art. 12 Rozp. 883/2004
   • Delegowanie pracowników
   • Kryteria dotyczące pracownika
   • Kryteria dotyczące przedsiębiorstwa delegującego 
  • Obroty krajowe jako kryterium delegowania – wyrok Sądu Najwyższego
   • Miesiąc przed delegowaniem – wyrok Sądu Najwyższego
   • Zastępowalność pracowników delegowanych
  • A1 dla zleceniobiorców 
  • A1 Formulare: Wo sollen die Sozialversicherungsbeiträge für die nach Deutschland entsandten Pflegekräfte abgeführt werden?
  • Anwendbares Sozialversicherungsrecht – Entsendebescheinigungen A1 
   • Territorialitätsprinzip 
   • Arbeitnehmer, die vorübergehend in einen anderen Mitgliedstaat entsandt werden
   • Definition der Entsendung von Arbeitnehmern in den europäischen Rechtsvorschriften des Sozialversicherungsrechts
   • Definition der gewöhnlichen Tätigkeit im „Entsendestaat“
   • Entsendung von Arbeitnehmern, die in einem Mitgliedstaat zum Zweck der Entsendung in einen anderen Mitgliedstaat eingestellt werden 
   • Anwendung des Territorialitätsprinzips
   • Verfahren bei einer Entsendung
   • Ausübung von Tätigkeiten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten
   • Ausnahmevereinbarungen
   • A1 z art. 12.1 – obroty agencji opieki
   • A1 z art. 12.1 – zastępowalność w branży opieki
  • Formularze A1 z art. 13 Rozp. 883/2004
   • Praca w więcej niż jednym kraju UE
    • Istota, definicje
    • Praca marginalna
    • Określenie siedziby pracodawcy dla celów art. 13.1 rozporządzenia 883/2004
   • Zasady ogólne wynikające z art. 13.1 rozporządzenia 883/2004
    • Marginalność – omówienie problemu na podstawie orzecznictwa sądowego
    • Wykonywanie zleceń w więcej niż jednym kraju
    • Wpływ sposobu wynagrodzenia ze zlecenia na podleganie ubezpieczeniom i A1
   • A1 – art. 13.1. rozporządzenia 883/2004 – marginalność i pozorność wykonywania pracy w Polsce 
   • Rozbicie czynności na dwie umowy zlecenia – pozorność
  • A1 dla zleceniobiorców – problem marginalności i pozorności
  • Wyjątkowe porozumienia - Formularze A1 z art. 16 Rozp. 883/2004
  • Odmawianie przez ZUS poświadczania formularzy A1 dla pracowników delegowanych 
  • Verweigerung der A1-Bescheinigung (Nichtausstellen von A1) für die entsandten Arbeitnehmer durch die Polnische
  • Sozialversicherungsanstalt
  • Anulowanie A1 przez ZUS z mocą wsteczną 
  • Rückwirkende Aufhebung des A1 Formulars durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt
  • Niepoświadczenie A1 przez ZUS lub anulowanie A1 – aktywność niemieckich instytucji
  • Fehlende A1 Bescheinigung bzw. die Aufhebung von A1 durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt – Maßnahmen der deutschen Behörden
  • Formularze A1 dla opiekunek z innych krajów członkowskich UE (Rumunia, Bułgaria etc.) delegowanych do Niemiec 
  • Formularze A1 dla opiekunek spoza UE (Ukraina, Białoruś etc.) delegowanych do Niemiec
 • Składki na ubezpieczenia społeczne: ile kosztuje delegowanie opiekunek do Niemiec?
  • Die Sozialversicherungsbeiträge: Wie viel kostet die Entsendung der Pflegekräfte nach Deutschland? 
  • Zasady prawidłowego naliczania składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce
  • Dwa zlecenia jednocześnie – obowiązki składkowe
  • Zleceniobiorca w podróży „służbowej” – zasady ustalania podstawy wymiaru składek
  • Podróże „służbowe” zleceniobiorców – aktualne orzecznictwo
  • Sozialversicherungsbeiträge in Polen: Lohn- und Lohnnebenkosten bei der Arbeitnehmerentsendung
   • Beitragsarten
   • Zahlungsfristen für die Beiträge und Steuer
   • Beitragsbemessungsgrundlage
   • Kostenoptimierung. Arbeitsvertrag oder zivilrechtlicher Vertrag – der ständige Spagat zwischen den deutschen und polnischen Vorschriften
  • Koszty pozapłacowe delegowania – szczegółowe kalkulacje/Diverse Entsendemodelle – detaillierte Kalkulationen
  • Koszty pozapłacowe delegowania do Niemiec /Lohnnebenkosten:
  • Entsendung nach Deutschland (tabela porównawcza /Vergleichstabelle)
  • Delegacje (diety) opiekunek kierowanych do Niemiec
  • System tzw. zaliczkowy z wypłatami skumulowanymi za kilka miesięcy 
  • Ustalanie podstawy wymiaru składek za zleceniobiorców wykonujących naprzemiennie pracę w Polsce oraz za granicą – usługi marketingowo-rekrutacyjne połączone z usługami opiekuńczymi
  • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń (kilka zleceń, umowa o pracę i zlecenie etc.)
  • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z dwoma różnymi podmiotami
  • Zbieg umowy o pracę z umową zlecenia z tym samym podmiotem
  • Kilka zleceń 
   • Dwa zlecenia jednocześnie – stanowisko ZUS
   • Umowa zlecenie i samozatrudnienie 
  • Kontrola prawidłowości naliczania składek przez ZUS – przypis składek, odwołanie od decyzji ZUS, proces z ZUS
  • Die Kontrolle der richtigen Beitragsermittlung durch die Polnische Sozialversicherungsanstalt – Beitragsnachberechnung, Berufung gegen den Bescheid der Sozialversicherungsanstalt, gerichtliches Verfahren gegen die Sozialversicherungsanstalt
  • Spory sądowe z ZUS
  • Gerichtliche Streitigkeiten mit der Sozialversicherungsanstalt
  • Naliczanie składek wg niemieckich przepisów/Berechnung der Lohnnebenkosten nach deutschen Vorschriften 
 • Opodatkowanie polskiej agencji opieki działającej na rynku niemieckim
  • Struktura pojęcia zakładu podatkowego
  • Wyjątki
  • Przedstawiciel zależny
 • Opodatkowanie transgranicznej usługi opieki podatkiem VAT: zagrożenia dla branży
  • Opieka a pośrednictwo w zatrudnieniu opiekunek – VAT
  • VAT od czynności niemieckich koordynatorów
 • Opodatkowanie opiekunek delegowanych do Niemiec
  • Miejsce opodatkowania pracowników delegowanych
  • Opodatkowanie zleceniobiorców czasowo pracujących za granicą
  • Zasady zliczania 183 dni przy jednoczesnej pracy w więcej niż jednym kraju
  • Mechanizm stosowania zasady 183 dni w przypadku Niemiec
  • Opiekunka jako pracownik delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki
  • Opiekunka jako zleceniobiorca delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki
  • Opodatkowanie opiekunek z Rumunii i Bułgarii wykonujących zlecenie w Niemczech na rzecz polskiej agencji
  • Opiekunka jako pracownik tymczasowy delegowany do Niemiec przez polską agencję opieki
  • Diety wypłacane zleceniobiorcom – problem podatkowy
  • Pojęcie podróży (służbowej) a wykonywanie zlecenia w Niemczech przez opiekunki
  • Zwolnienie podatkowe w wysokości 30% diet nie dla zleceniobiorców
  • Podwójne opodatkowanie zleceniobiorców do Niemiec
  • Zaliczkowe (skumulowane) wynagradzanie zleceniobiorców zatrudnionych w opiece a opodatkowanie 
  • Steuerliche Betriebstätten der Unternehmen mit Sitz in Polen und 183-Tage Regel: Lohnbesteuerung der Arbeitnehmer
   • Steuerliche Betriebstätte nach Art. 5 DBA-PL
   • Abhängiger Vertreter
   • 183-Tageregel
 • Niemieckie modele zatrudnienia polskich opiekunek
  • Zatrudnienie polskiej opiekunki bezpośrednio u rodziny niemieckiej – najkrótsza droga do pracy na czarno
  • Zatrudnienie polskiej opiekunki w niemieckiej agencji opieki – niskie netto opiekunki
  • Minijob – 800 euro „pod stołem”
  • Samozatrudnienie
  • (Schein)Selbständigkeit
  • Koszty pozapłacowe bezpośredniego zatrudnienia w Niemczech (rodzina, dom opieki, przedsiębiorstwo opiekuńcze) /Lohnnebenkosten: Beschäftigung in Deutschland (Familie, Pflegeheim, Pflegedienst etc.)
  • Koszty pozapłacowe zatrudnienia w Niemczech w ramach Minijob/Lohnnebenkosten: Beschäftigung in Deutschland (Minijob)
  • Koszty pozapłacowe delegowania – szczegółowe kalkulacje/Diverse Entsendemodelle – detaillierte Kalkulationen 
  • Koszty pozapłacowe delegowania do Niemiec /Lohnnebenkosten:
  • Entsendung nach Deutschland (tabela porównawcza/Vergleichstabelle)
 • Święty Graal delegowania opiekunek do Niemiec: dokumentacja!

Formularz zamówienia książki

Książka
 • Cena regularna: 9.900,00 PLN
 • Członkowie IPP Standard - gratis (1 książka w roku, na pozostałe egzemplarze członkom IPP Standard przysługuje rabat 90%!)
 • Członkowie IPP Premium - gratis (wszystkie książki)
 • Firmy obsługiwane przez Brighton&Wood - gratis (wszystkie książki)
 • Firmy konsultowane przez Brighton&Wood - gratis (wszystkie książki)
 • Firmy nabywające ekspertyzy Brighton&Wood - gratis (jedna książka)
 • Firmy korzystające z konsultacji online Brighton&Wood - gratis (wszystkie książki)
 • Firmy nabywające dokumentację Brighton&Wood - gratis (wszystkie książki)
 • Firmy korzystające ze wsparcia Brighton&Wood w post. kontrolnym - gratis (wszystkie książki)
 • Firmy korzystające z audytu Brighton&Wood - gratis (wszystkie książki)
Dane do Faktury Vat
Chcę otrzymać fakturę proforma
Dane do kontaktu
Firma Członkowska IPP/EEEV